ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  فهرست ژورنالهای جعلی | مراقب موسسات چاپ مقاله باشید

  فهرست مجلات جعلی isi و وب آو ساینس

  دسته گلی از ژورنال ها و مجلات جعلی isi که دانشگاه ها و با شگاه نخبگان برای آنها بخود می بالند و تشویقی می دهند!!!!

  اخیراً در سایت مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان لیست دسته گل های اعضا واحد شیراز در قالب اخبار واحد .....منتشر شد. جدا از اینکه لیست مجلات آی اس آی عزیزان بعضاً جعلی و بی اعتبار و کم اعتبار است اما از بودجه پژوهشی به آن عزیزان تشویقی پرداخته شده است یا خیر که مهم نیست (نوش جانشان!)! اما خیلی خیلی مهم است که اعتبار و آبرو و حیثیت کلیه اعضای حرفه ای و اصیل را زیر سوال برده است.

  در اینجا بدلیل مسائل حقوقی اسم نمیبریم اما نکته خیلی خیلی حرفه ای: تا کنون سایت تامسون رویترز متوجه این مساله نشده است و تا این لحظه سایت جعلی بر اسم ژورنال هایپرلینک شده است و با پیگیری های اولیه خود سایت ژورنال اصلی اعلام کرده که این ژورنال دو فصل نامه یا شش ماه یکبار منتشر میشود و از اول تا بحال به زبان مکزیکی بوده است.

  همچنین زبان انگلیسی محدود شده ای دارد و قرار هم نبوده آی اس آی شود بلکه اخبار و یافته های علمی را مقرر گردیده بود منتشر کنند. با اطلاع ناشر اصلی این ژورنال، مراتب توسط سایت اصلی با قدمت 15 ساله جهت تخلف ژورنال جعلی با قدمت 6 ماهه و سواستفاده از اعتبار ژورنال اصلی به تامسون رویترز گزارش شده است و منتظر تغییر لینک در تامسون رویترز هستیم (مشابه این پدیده ژورنال GMP بود که توسط دوستان عزیز من به تامسون رویترز گزارش شد و لینک جعلی حذف گردید و لینک اصلی جای گرفت البته بماند تکلیف حدود 500 مقاله دانشجویان دانشگاه آزاد در این ژورنال تقلبی چه شد!).

  اسم ژورنال    

  LUDUS VITALIS
  سایت اصلی
  سایت جعلی 
  هوییز و دامین سایت جعلی ژورنال (تاسیس سایت 6 ماه قبل)
  هوییز و دامین سایت اصلی ژورنال (تاسیس سایت 15 سال قبل)
   
  سابمیت 150 دلار و دو تا 8 هفته ای و ماه نامه! ( در تامسون نوشته شش ماه یکبار نه هر یک ماه یکبار!)
  Paper Submission Email: editor@ludusvitalis.org.mx
  Evaluation Process: 2-8 Weeks
  Publication process: Monthly
  Publication fee: 150 USD

  فریب تامسون با لینک جعلی:

  LUDUS VITALIS

  Semiannual ISSN: 1133-5165
  CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS, POLITICOS Y SOCIALES, LOMBARDO TOLEDANO 51, MEXICO, DF, MEXICO, CP 01050
  Coverage

  جعل اطلاعات تماس:

  Contact Us

  اطلاعات تماس اصلی:

  ·         Contacto Centro Lombardo

  ژورنال EPHEMERA جعل شده است و سایت اصلی یکی دارد اما جعلی دو تا سه و بیشتر تا دارد
  سایت اصلی :http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html و سایر سایت های منتسب به ژورنال جعلی است
   

  مجله دیگری که امروز ایمیل آن برای تبلیغ آمد و ایمپکت فاکتور آنرا هم 7صدم عنوان کرده بود مجله KASMERA JOURNAL

  بود. اطلاعات واقعی این ژورنال بصورت زیر معرفی شده است و اصلا isi تامسون هم جایگاهی ندارد.

  Kasmeraopen access

  Country Venezuela  - SIR icon SIR Ranking of Venezuela
  5
  H Index
  Subject Area and Category Medicine
  Infectious Diseases
  Microbiology (medical)
  Publisher Universidad del Zulia
  Publication type Journals
  ISSN 00755222
  Coverage 2008-ongoing
  Scope KASMERA es una revista científica fundada por el Dr. Adolfo Pons que publica un volumen anual en dos números (Junio y Diciembre). Acepta artículos originales, notas, casos clínicos, monografías o revisiones, relacionados con Medicina Tropical y Microbiología (bacteriología, micología, parasitología y virología) en sus diferentes áreas: morfología, biología, inmunología, clínica, epidemiología y tratamiento. Revista del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales Escuela de Medicina / Facultad de Medicina / Universidad del Zulia

  Homepage

  اطلاعات جعلی و فیک این ژورنال به ترتیب زیر اطلاع رسانی شده است:

  KASMERA JOURNAL

  REVISTA KASMERA (ISSN: 0075-5222) is a multidisciplinary peer reviewed International Semiannual Journal published by the self finances independent department of ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES, MARACAIBO, in VENEZUELA. The new English-Spanish edition of the journal covers a wide range of experimental, theoretical and general life sciences. All papers sent to Kasmera journal are double blind peer reviewed to ensure a high quality of scientific standards. Only top ranked peer reviewed accepted papers in the field of Medicine and Public Health are sponsored by the publisher to be included free of charge. The decision to elect the top ranked research articles are made upon the editorial votes for each issue.

  Journal Citation Reports ®

  2018 Release
  Source: Thomson Reuters 2018 Citation Data

  Impact Factor:0.071 
  5-Year Impact Factor: 0.056 
  Eigen factor Score: 0.00001 
  Article Influence Score: 0.011
  Indexes: 
  Science Citation Index Expanded
  Scopus
  Academic Search Premier
  Fuente Academica 
  Fuente Academica Premier
  Also Evaluated In:
  DOAJ
  LATINDEX
  CIRC
  SJR
  Languages: Spanish, English
  Subjects:
  - General Life Sciences
  - Experimental Sciences
  - Theoretical Sciences 
  * Only Top Ranked Peer reviewed accepted papers in the field of Medicine and Public Health are sponsored by the publisher to be included free of charge. 
  لیست مجلات isi جعلی

  آدرس سایت جعلی:  http://www.kasmerajournal.com/

   

  متاسفانه بسیاری از موسسات با رشد قارچ گونه! برای منافع خود اقدام بفریب دانشجویان بی خبر و بی اطلاع میکنند و در مجلات isi کاملا فیک و نامعتبر چاپ می کنند.

   

  دانلود لیست مجلات جعلی

  لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مورد تایید وزارت علوم را اینجا دانلود کنید

   

   

  پیوست شماره


  ردیف
  نمایه آدرس سایت اصلی آدرس سایت جعلی ISSN عنوان نشریه
  MITTEILUNGEN 1


  http://mitt-klosterneuburg.com/ http://weinobstklosterneuburg.at JCR 0007-5922 KLOSTERNEUBURG
  http://sylwan.ibles.org/ http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105:1:0 JCR 0039-7660 Sylwan 2
  3
  NATIONALPARKFORSCHUNG
  IN DER
  SCHWEIZ
  http://naukpublication.org/index.php/NATI . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 1022-9493
  ONALPARK-FORSCHUNG-SCHWEIZ
  http://pra.tomaspubs.com/ . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 0032-6542 PRAEPARATOR 4
  http://psc.tomaspubs.com/ . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 0079-1466 Philippine Scientist 5
  6
  BEITRAEGE ZUM
  NATURSCHUTZ IN DER
  SCHWEIZ
  http://naukpublication.org/index.php/BEIT . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 1421-5527
  RAEGE_NATURSCHUTZ_SCHWEIZ
  Reef Resources Assessment and 7
  http://behaviorsciences.com/ . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 1607-7393 Management Technical Paper
  Chemical and Process 8
  http://www.degruyter.com/view/j/cpe JCR 0208-6425 Engineering http://processengineering.net/
  http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script JCR 0254-0223 Ciencia e Tecnica Vitivinicola 9
  =sci_issues&pid=0254-0223&lng=en&nrm=iso
  http://ciencia-e-tecnica.org/
  http://sanidadediciones.com/ http://www.semes.org/revista_EMERGENCIAS/ JCR 1137-6821 Emergencias 10
  http://www.ivic-gob.org/ http://www.interciencia.org/ JCR 0378-1844 Interciencia 11
  Nationalpark Berchtesgaden 12
  Zoological Records 0172-0023 Forschungsbericht
  http://www.nationalparkberchtesgaden.
  bayern.de/08_publikationen/01_fo
  rschungsberichte/index.htm
  http://www.nationalparkberchtesgaden.
  com/index.php/NATIONALP
  ARK-BERCHTESGADEN-FORSC/index
  فهرست وبسایتهاي جعلی نشریات علمی
  پیوست شماره 1
  ردیف
  نمایه آدرس سایت اصلی آدرس سایت جعلی ISSN عنوان نشریه
  http://nautilusjournal.net/default.html http://www.shellmuseum.org/nautilus/index.html JCR 0028-1344 Nautilus 13
  Research-Technology 14
  JCR 0895-6308 Management
  http://www.iriweb.org/Main/Library/RTM_Jour
  nal/Public_Site/Navigation/Publications/Researc
  h-Technology_Management/index.aspx
  http://lriinc.org/
  Vitae, la revista de la Facultad de 15
  - 0121-4004 Química Farmacéutica http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.
  http://vitae-udea.org/ php/vitae/ind
  http://www.afinidad.org http://www.aiqs.es/catala/afinidad.asp JCR 0001-9704 AFINIDAD 16
  http://www.afinidadjournal.es/
  http://brisjast.com/ . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 1444-8939 MAGNT Research Report 17
  http://www.jotechno.com/ http://jot.ntust.edu.tw/index.php/jot SCOPUS 1012-3407 Journal of Technology 18
  http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp? JCR 1122-5165 CADMO 19
  http://cadmo.org/index.php/CADMO IDRivista=117&lingua=en
  JCR 0067-3064 Baltica 20
  http://www.geo.lt/geo/?id=710
  http://balticajournal.com (. (وبسایت اصلی هک شده است
  21
  FAUNA ROSSII I
  آدرس سایت موجود نیست. Zoological Record 1026-5619 SOPREDEL NYKH STRAN http://www.bpxo.com/index.php/FAUNARO
  SSIIISOPREDELNYKHSTRAN
  http://www.texasacademyofscience.org/ Zoological Record 0040-4403 Texas journal of science 22
  http://www.texassciences.us
  http://www.texassciences.com
  http://www.texasacademyofscience.com
  http://www.texasjournalofscience.info
  پیوست شماره 1
  ردیف
  نمایه آدرس سایت اصلی آدرس سایت جعلی ISSN عنوان نشریه
  http://revistas- . آدرس سایت موجود نیست Zoological Record 0028-0631 NATURA 23
  academicas.com/natura/index.html
  Zoological Record 0417-9927 Doriana 24
  آدرس سایت موجود نیست. BIOSIS Previews http://revistasacademicas.
  com/doriana/index.html
  25
  CAHIERS DES SCIENCES
  1420-4223 NATURELLES
  Zoological Record
  BIOSIS Previews
  Reports & Meetings
  http://revistas- . آدرس سایت موجود نیست
  academicas.com/cahiers/index.html
  26
  Mexican Journal of
  - 1237-484 آدرس سایت موجود نیست. X international studies http://revistasacademicas.
  com/mjis/index.html
  http://www.pisauniversitypress.it/landing_page- JCR 0002-1857 AGROCHIMICA 27
  le-riviste-agrochimica-1497.html
  http://www.agcjournal.org/index.php/agc_u
  pload
  http://www.scientiaguaianae.org/index.php/ . - 0798-1120 آدرس سایت موجود نیست Scientia Guaianae 28
  Scientia
  29
  Journal of American Medical
  http://www.ama-assn.org/ama JCR 0098-7484 Association (JAMA)
  ama-journal.org
  لینک غیر فعال است.
  30
  Journal of the Balkan
  http://jbalkan.triboassociation.org/ http://www.scibulcom.net JCR 1310-4772 Tribological Association
  http://www.espaces- SCOPUS 0031-4773 Pensee 31
  http://www.penseejournal.com marx.net/spip.php?rubrique47
  http://www.bothalia.com/ http://www.abcjournal.org/index.php/ABC JCR 0006-8241 Bothalia 32
  پیوست شماره 1
  ردیف
  نمایه آدرس سایت اصلی آدرس سایت جعلی ISSN عنوان نشریه
  http://jokulljournal.is/ JCR 0449-0576 Jokull Journal 33
  http://www.jkljournal.com
  http://www.jkljournal.org
  http://www.jokulljournal.com
  http://www.britishedu.org.uk/ http://www.bcss.org.uk/brad.php JCR 0265-086X Bradleya Journal 34
  35

   

  Systems Science در زمینه تز و مبانی حسابداری


  Education Journal
  Politica Economica
  Chemical Modelling
  PRAEPARATOR
  کل مجلات این ناشر جعلی است.


  http://tomaspubs.com/ . - - آدرس سایت موجود نیست
  http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/210226w_D JCR 1561-882X Wulfenia Journal 36
  E.htm?seite=15
  http://www.multidisciplinarywulfenia.org
  http://www.wulfeniajournal.com
  http://www.wulfeniajournal.at
  http://skhyber.com . آدرس سایت موجود نیست JCR 1017-3471 SCIENTIFIC KHYBER 37
  http://epistemologia-journal.com// . آدرس سایت موجود نیست JCR 0392-9760 Epistemologia 38
  http://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/2135/?Ihering JCR 0073-4705 Iheringia, Série Botânica 39
  /ia_S%C3%A9rie_Bot%C3%A2nica
  http://ww2.bdssmgdl.org/?folio=7POYGN0 زمینه پایان نامه و مقاله زنجیره تامین
  G2
  http://www.kasmerajournal.com/ . آدرس سایت موجود نیست JCR 0075-5222 Kasmera 40
  http://www.martinia.com/ . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 0297-0902 Martinia 41
  http://www.unige.ch/sphn/Publications/Archives - 1661464X Archives des sciences 42
  Sciences/Archives.html
  http://www.archiveofscience.com/  زمینه رساله و مقاله مدیریت کیفیت
  http://www.sciencesarchive.com/
  http://www.waliaj.com/ . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 1026-3861 Walia 43
  پیوست شماره 1
  ردیف
  نمایه آدرس سایت اصلی آدرس سایت جعلی ISSN عنوان نشریه
  http://terapevticheskiiarkhiv.org/index.php/T . آدرس سایت موجود نیست JCR 0040-3660 TERAPEVTICHESKII ARKHIV 44
  ERA/index/
  http://gix.info/index.php/GAIA_ATHENS_Jo . آدرس سایت موجود نیست Zoological Records 1107-311X GAIA-ATHENS 45
  urnal/about/index
  آدرس سایت موجود نیست. - Zoological Records 1438-0269 Odonatological abstract service 46
  http://editorialusa.com/ http://www.editorialausa.com/cola12.asp JCR 0212-5730 Aula Orientalis 47
  http://ayeronline.com/index.php/test http://www.ahistcon.org/revistaayer.html JCR 1134-2277 AYER 48
  http://ayer.netne.net/
  Comptes rendus de l’Académie bulgare 49
  http://www.science-bas.org/ http://www.proceedings.bas.bg/ JCR 1310-1331 des Sciences
  http://www.insectes.org/opie/monde-des- Zoological Records 1298-0595 Ephemera 50
  insectes.html
  http://ephemera.eu.pn/
  http://ephemerajournal.com/   زمینه مقالات مهندسی کامپیوتر
  51
  ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA
  CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA
  I UMJETNOSTI GLASNIK
  http://www.canu.org.me/index.php/odjeljenja/od Zoological Records 0350-5464
  http://www.opncme.com/ jeljenje-prirodnih-nauka
  http://www.aabc-scielo.com.br/ http://www.scielo.br/revistas/aabc/iaboutj.htm JCR 0001-3765 Anais da Academia Brasileira de Ciências 52
  http://ylau.com/OTECHESTVENNAYA% آدرس سایت موجود نیست. 20 JCR 0869-5687 Rossiĭska︠i︡a istori︠i︡a 53
  ISTORIYA.html
  http://saussurea.org/ http://www.socbotge.ch/saussurea.htm BIOSIS Previews 0373-2525 Saussurea 54
  http://www.ucmp.berkeley.edu/people/barryr/ve JCR 0042-3211 Veliger 55
  http://theveliger.net/ liger.html
  http://web-journal.com/ http://www.wiwo.org/pane24.htm Zoological Records 1385-3287 WIWO REPORT 56
  توجه:
  - براي مجلاتی که آدرس وبسایت اصلی آنها موجود است هر سایت دیگري به جز وبسایت اصلی جعلی محسوب خواهد شد.
  - در خصوص معتبر بودن وبسایت اصلی مجلات موجود در این جدول از نظر سازمان مرکزي، به آخرین بخشنامههاي موجود در خصوص مجلات نامعتبر (مندرج در
  مراجعه شود. (http://rvp.iau.ir/sp آدرس

  برای اینکه بدانید چگونه پایان نامه و مقاله بنویسیم به مقاله آموزش نگارش پایان نامه مراجعه کنید.

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website