ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه دکتری

موسسه چاپ مقاله 

 • Bitcoin|ایا بیتکوین برای سرمایه گذاری کارآمد (کارایی) است؟

  سرمایه گذاری در بیتکوین بخشی از نتایج یک تحقیق: دوره های مورد بررسی از افزایش قیمت سریع تبعیت کرده و آنها با پویایی شدید قیمت بیتکوین همراه هستند. دوره های کارایی کوتاه مدت وجود دارد که از پنجره های دیگر تبعیت می کنند، یعنی در انتهای 2012 و نیمه دوم 2016. جدای از این دوره ها، کارایی بازار معمولا رد شده است. . بیتکوین به عنوان مشهورترین ارز مجازی با بالاترین سرمایه گذاری تاریخی حدود 175 میلیارد دلار ( تا انتهای نوامبر 2017)، مسیر طولانی را شروع بحث برانگیز خود تا وضعیت کنونی طی کرده است. ح…

 • آژانس بین المللی انرژی هسته ای -تاریخچه وظایف حقوقی

  آژانس بین المللی انرژی هسته ای آژانس بین المللی انرژی هسته ای با اولویت امنیت انرژی تاسیس شد تا همکاری میان اعضاء برای کاهش وابستگی شدید به نفت وارداتی ازطریق سایت حراست از انرژی، توسعه منابع جایگزین انرژی و پژوهش و تحقیق در عرصه انرژی میسر شده ، همکاری میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به منظور توسعه تجارت انرژی بین المللی استوار و مدیریت عاقلانه منابع انرژی جهانی درراستای منافع همه دولت های عضو محقق شود و سیستم و طرحی برای آماده ساختن اعضاء در مقابل خطراختلال در ذخایر نفت ایجادشود.(IEP Agreem…

 • تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آن‌ , تعاریف و تاریخچه:

  تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آن‌ : FMEA در سال 1964 مفاهیم جدیدی از تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آن‌ (FMEA) توسط جی.سی.کوشیو از آکادمی نیویورک بیان شد و در این مدت چندین دستورالعمل علمی و تخصصی برای به‌کارگیری این روش ایجاد شد. در سال 1967 انجمن صنایع الکترونیک آمریکا در بولتن آن را گسترش داد. مجدداً در دهه‌ی 70 این روش به عنوان ابزاری جهت افزایش ایمنی در فرایندهای حساس شیمیایی و مؤسسات اتمی استفاده شد. در سال 1974 روش، به صورت طراحی یک روش اجرایی عمومی در آمد. در سال 1977 سیستم فوق با…

 • تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق ایرانشهر و خاش

  تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی ایرانشهر و خاش: براساس نتایج به دست آمده از مدل معادله یابی ساختاری، ضریب تأثیر استاندارد شده متغیر مکنون بین آموزش و توسعه یافتگی اقتصادی شهر ایرانشهر به مقدار 49/0است و برای مولفه های مهارت و بهداشت به ترتیب 0.56 و 0.55 می باشد و با توجه به ارقام ضرایب تاثیر در مورد دیگر مولفه ها نیز صادق می باشد. چاپ مقاله isi با توجه به محاسبات نرم افزار لیزرل 8.5، آماره ی t محاسبه شده آن با مقدار برای رابطه آموزش، مهارت و بهداشت، روابط برون گرو…

 • کنترل بسامد بار برای سیستم های توان - قدرت - برق

  موضوعات پایان نامه مهندسی برق- بسامد بار موضوعات پایان نامه مهندسی برق : کنترل بسامد بار (LFC) Load frequency control بصورت گسترده ای در شبکه های توان (انرژی) ، بمنظور حفظ بسامد سیستم و تبادل توان مابین حوزه ها (نواحی) توان چندگانه در درون طیف مجاز در نزدیکی مقادیر برنامه ریزی شده ، بکار گرفته شده اند. طرح های LFC مختلف در چهل سال گذشته مطرح شده که شامل رویکرد LFC مبتنی بر اشتقاق-انتگرال-متناسب (PID) ، طرح های LFC قدرتمند مبتنی بر منطق فازی ، تکنیک LFC اقتباسی در بازار انرژی ، چارچوب های LFC خو…

 • How Does Bitcoin Mining Work? |چگونه بیت کوین استخراج کنیم

  How Does Bitcoin Mining Work? . از طریق لینک زیر نیز میتوانید بیت کوین های خوبی استخراج کنید لینک عضویت در btc online What is Bitcoin Mining? چگونه بیت کوین استخراج کنیم Cryptocurrency mining is painstaking, costly, and only sporadically rewarding. چگونه بیت کوین استخراج کنیم Nonetheless, mining has a magnetic draw for many investors interested in cryptocurrency. This may be because entrepreneurial types see mining as pennies from heaven, like California gold prospectors in 1849. And if you ar…

 • نمونه فصل چهارم 4 پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت

  نمونه فصل 4 پایان نامه دکتری آمار توصیفی نمونه فصل چهارم پایان نامه دکتریو کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت : آمارتوصيفيمربوطبهمتغيرهاياينمدلرانشانمي­دهدکهبيانگرپارامترهايتوصيفيبرايهرمتغيربهصورتمجزامي­باشد.اينپارامترهاعمدتاًشاملاطلاعاتمربوطبهشاخص­هايمرکزينظيربيشينه،کمينه،ميانگينوميانهوهمچنيناطلاعاتمربوطبهشاخص­هايپراکندگينظيرواريانس،چولگيوکشيدگياست. نمایه 4-1: آمار توصیفی متغیرها میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار چولگی کشیدگی NCSDUV 0.21 0.12 0.96 -0.02 0.23 1.32 4.03 CSCORE -0.01 -0.01 0.…

 • الکتروکاردیوگرام چیست: مقاله

  الکتروکاردیوگرام طبقه‌بندی سیگنال ECG با استفاده از موجک و شبکه عصبی پس از چند مرحله پیش پردازش از تبدیل موجک پیوسته برای استخراج ویژگی های سیگنال می‌شود. به دلیل زیاد بودن تعداد بردارهای استخراج شده توسط موجک از آنالیز PCa جهت کاهش ابعاد و به عبارتی انتخاب بهترین نمونه‌ها استفاده شده است. شبکه عصبی چند لایه، طبقه‌بندی را بر روی شش کلاس که شامل سیگنال نرمال و 5 اریتمی قلبی که از گروهی خاص از سیگنال ECG بیماران پایگاه داده MIT-BIH انجام داده است. نمودار گرافیکی روش به کار رفته در این تحقیق در شکل…

 • Frequency control parameters to preserve the frequency stability in islanded microgrids

  Frequency control parameters Due to the environmental concerns, there is an increasing interest in using renewable energy sources (RESs) for power generation. MGs would provide a suitable infrastructure for integrating RESs to the grid at distribution level. MGs can operate in grid-connected or islanded mode. However, in islanded mode, they would encounter challenges in frequency and voltage control. These problems would be exacerbated in MGs with a high share of power-electronically interfaced …

 • نمونه پرسشنامه الگوی موفقيت مديريت ارتباط با مشتری درشرکتهای نوپا با توجه به نقش شبكه های اجتماعي

  پرسشنامه crm شرکتهای نوپا با توجه به نقش شبكه های اجتماعي پاسخ دهنده گرامی پرسشنامه حاضر در راستای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحي الگوی موفقيت مديريت ارتباط با مشتری درشرکتهای نوپا با توجه به نقش شبكه های اجتماعي می باشد. اظهار نظر شما در خصوص پرسشنامه مذکور می تواند ما را در کسب نتایج عینی تر و دقیق تر یاری رساند. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید. با تشکر فراگیری شبکه های اجتماعی کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم پرسشنامه ردیف وق…


This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.