انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

قوانین سایت


قوانین سایت

لطفا قبل از انجام هر گونه سفارش و یا پرداخت وجه قوانین سایت را با دقت بخوانید؛ در صورتیکه سفارش دهید و یا وجهی از سوی شما بابت سفارش ها پرداخت شود مبنی بر پذیرفتن قوانین سایت هستید و ملزم به رعایت کردن آن خواهید بود؛

۱- تمامی اصلاحات مربوط به پروژه ها باید به موازات اهداف و فرضیه های مقالات یا طرح ارایه شده از سوی متقاضی باشد در صورت تغییر در مسیر روند اجرایی پروژه  متحمل هزینه های اضافه خواهد شد.

۲- تمامی خدمات ارائه شده توسط دکتر تحقیق در زمینه خدمات نرم افزاری، تایپ و صفحه آرایی و ویراستاری مقاله دارای تضمین کیفیت هستند. لذا در صورتی که نسبت به خدمت ارائه شده از سوی ما اعتراضی وجود دارد باید فایل ارائه شده از سوی ما را همراه با توضیحات دال بر اشتباه بودن پروژه، از طریق ایمیل یا تلگرام سایت ارسال کنند تا بررسی گردد. در صورتی که دلیل قابل استنادی از سوی متقاضی ارائه نگردد یا توضیحات از طریق ایمیل یا تلگرام در فایل اولیه (که ما تحویل میدهیم) به دکتر تحقیق ارسال نگردد، اعتراض وارد نخواهد بود.

۳- تمامی اصلاحات لازم است که درون فایل ارائه شده توسط دکتر تحقیق همراه با توضیحات از طریق ایمیل سایت یا تلگرام شرکت ارسال گردد، در صورت ارسال فایل صوتی یا تصویری و یا عکس و همچنین تقاضای توضیح تلفنی، اصلاحیه قابل انجام نخواهد بود.

۴- متقاضی موظف است حداکثر ده روز نسبت به ارائه فایل اصلاحیه اقدام فرماید، بدیهی است در زمان بیشتر از زمان مقرر مسئولیتی نسبت به آن نخواهیم داشت.

۵- دانشجو باید در ابتدای کار توضیحات مکتوب مربوط به پروژه نرم افزاری و ویراستاری پایان نامه و یا ترجمه مقاله را ارائه دهند، در صورتی که در اواسط کار توضیحات جدیدی ارائه شود مشمول بند ۱ خواهد شد.

۶- خدمات ترجمه تنها ۲۴ ساعت تضمین گارانتی دارند که مسئولیت آن بر عهده مترجم است نه دکتر تحقیق و بیشتر از این زمان از سوی مترجم قابل پیگیری نخواهد بود.

۷- خدمات ما اعم از ویراستاری مقاله و (صحافی پایان نامه و صفحه آرایی، تایپ  و مشاوره موضوع  ) تا ده روز پس از انجام دارای تضمین گارانتی هستند و در این زمان هر مشکلی که وارد باشد قابل پذیرش است.

۸- در صورت بروز اختلاف ما بین کارشناس و متقاضی به دلیل اعتراض متقاضی و عدم حل آن توسط شرکت مراتب باید از طریق شورای حل اختلاف پیگیری گردد و دکتر تحقیق مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۹- دانشجو با پذیرفتن تمامی قوانین مربوط در این صفحه به دکتر تحقیق سفارش می دهد و هرگونه پرداخت وجه و سفارش خدمات ما از سوی دانشجو مبنی بر پذیرفتن تمامی قوانین سایت دکتر تحقیق است.

تهران پردیس

drtahghigh@gmail.com

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website