ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  نگارش پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت |TQM

  انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت

  انجام پایان نامه شواهد تجربی زیادی پیشنهاد نموده​اند که پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع، عملکرد کیفیت سازمان​ها را بهبود     می​بخشد. مدل​های زیادی در سراسر دنیا این ارتباط را اندازه گیری می​کنند. فلین و همکاران (۱۹۹۵) معتقدند که عملیات مدیریت کیفیت، ورودی این چارچوب های اندازه گیری و عملکرد کیفیت نیز پیامد و نتیجه آن محسوب     می شود (طالیب و همکاران،۲۰۱۳) .​اگر چه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع برای انواع مختلف عملکرد متفاوت است، اما عملکرد کیفیت عموماً رابطه مثبت و قابل ملاحظه ای با مدیریت کیفیت جامع دارد. کایناک​[۱](۲۰۰۳)

  شاخص های عملکرد کیفیت مربوط به مدیریت کیفیت جامع را آشکار نمود. عملیات مدیریت کیفیت جامع به ارتقاء و ترویج عملکرد کیفیت کمک می​کند. شاخص های عملکرد کیفیت: کیفیت محصول، خدمت، بهره​وری، تحویل بموقع مواد خریداری شده و تحویل به هنگام محصولات نهایی به مشتریان هستند. هدف فعالیت​های مدیریت کیفیت جامع همچون مشغولیت و درگیری کارمندان ترغیب جنبه​های انسانی سیستم کیفیت به منظور ایجاد تغییرات است. تمرکز مشتریان و مدیریت فرآیند، نشان دهنده مؤلفه​های اصلی کیفیت هستند. کیفیت برای مشتریان مهم هستند.

  ویلکینسون‌[۲](۱۹۹۸)

  در مورد انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع پیشنهاد می​کند که مفهوم کیفیت باید نیازمندی های مشتریان را برآورده نماید. یکی از سطوح اصلی مدیریت کیفیت جامع، مدیریت فرآیند است. مدیریت فرآیند، کیفیت محصول را در مرحله تولید بهبود می​بخشد​. پژوهش​ها نشان داده​اند که مدیریت فرآیند، بصورت مستقیم و مثبت بر کیفیت محصول اثر می​گذارد. علاوه بر این، رهبری مدیریت بواسطه پذیرش فرهنگ کیفیت توسط کارمندان در عملکرد کیفیت مشارکت می​کند. از سال‌۱۹۸۰​، مدیران عالی کیفیت را به فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با هدف بدست آوردن مزیت رقابتی وارد کرده​اند. فعالیت دیگر مدیریت کیفیت جامع که رابطه مثبت با عملکرد کیفیت دارد، رویکرد واقعی به تصمیم سازی است. محققان بسیاری دریافته​اند که تحلیل داده​های کیفیت و اطلاعات، به شکلی مثبت با عملکرد کیفیت در ارتباط است (زهیر و همکاران،۲۰۱۲). پارزینگر و نات [۳](۲۰۰۰)، ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و کیفیت نرم افزار را مورد آزمون قرار داده و دریافتند که پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع، کیفیت نرم افزار و عملکرد را بهبود بخشیده و از این رو، رضایت مشتری را  افزایش می​دهد.

  براه و تی​[۴](۲۰۰۲)، رابطه بین سازه های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمان را با اندازه​گیری عملکرد کیفیت شرکت های موجود در سنگاپور مورد آزمون قرار دادند. آنها دریافتند که پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع به عملکرد کیفیت بهتر منجر می شود. حسن و کر[۵] (۲۰۰۳)، رابطه بین عملیات مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمان را در سازمان های خدماتی مورد مطالعه قرار داده و آشکار نمودند که عملیات مدیریت کیفیت جامع مانند تعهد مدیریت عالی، درگیری کارمندان، آموزش، کیفیت تأمین کننده، هزینه های کیفیت، طراحی خدمات، تکنیک​های کیفیت، الگوبرداری و رضایت مشتری به بهره​وری و عملکرد کیفیت بالاتر منجر ​می​شود. پراجوگو و بران​[۶](۲۰۰۴)

  با ارزیابی رابطه بین عملیات مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت در سازمان های مستقر در استرالیا پیوند مثبت و قوی به این دو عامل را آشکار ساختند. در مطالعاتی دیگر، بر مبنای تحلیل های مقایسه ای بین عملیات مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت در دو بخش شرکت های تولیدی و خدماتی استرالیا،  پراجوگو (۲۰۰۵) نشان داد که تفاوت های قابل ملاحظه ای در سطح اکثر عملیات مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت در این دو سطح وجود ) ندارد. سانچز و همکاران ( انجام پایان نامه ۲۰۰۶) با استفاده از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی تئوری مدیریت کیفیت جامع و تأثیر آن بر عملکرد عملیاتی و کیفیت پرداختند. آن ها دریافتند که TQM اثر قابل ملاحظه مثبتی بر هر دو نوع عملکرد دارد.

  پراجوگو و سوهال (۲۰۰۶)

  با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری به آزمون چندین بُعد مدیریت کیفیت جامع در ارتباط با عملکرد سازمان پرداختند. تحلیل داده های گردآوری شده از ۱۹۴ شرکت استرالیا آشکار ساخت که سطوح مکانیکی مدیریت کیفیت جامع با عملکرد کیفیت رابطه دارد. در مطالعاتی دیگر، آرموگان و  همکاران[۷](۲۰۰۸) به ارزیابی رابطه بین عملیات مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت در سازمان های تولیدی مالزی پرداختند. تحلیل داده های گردآوری شده از ۱۲۲ سازمان در مالزی از طریق همبستگی و تحلیل رگرسیون چند گانه نشان می دهد که مدیریت کیفیت جامع همبستگی جزئی با عملکرد کیفیت دارد. بعلاوه، دریافتند که تمرکز بر مشتری و بهسازی مداوم، تعیین کنندگان اساسی عملیات مدیریت کیفیت جامع در خصوص عملکرد کیفیت می باشد (آرموگام و همکاران،۲۰۰۸). اقبال و همکاران (۲۰۱۲) به ارزیابی اثر ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی، عملکرد نوآوری و عملکرد کیفیت پرداختند. داده های این پژوهش از پاسخ های ۲۱۲ کارمند بخش مخابرات پاکستان جمع آوری شد. تحلیل ها بواسطه مدل معادلات ساختاری نشان داد که TQM بر هر سه نوع عملکرد، اثری مستقیم و قابل ملاحظه دارد. زهیر و همکاران ۲۰۱۲، با ارزیابی بیش از ۲۶۱ داده جمع آوری شده از مدیران ۱۰۴ شرکت ترکیه ای، نشان دادند که مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت اثری مثبت دارد طالیب و همکاران (۲۰۱۳)، با بررسی ۱۶۲ شرکت خدماتی هند، دریافتند که مدیریت کیفیت جامع همبستگی مثبتی با عملکرد کیفیت در این شرکت ها دارد.

   ثبت سفارش پروپوزال و انجام پایان نامه ارشد و دکتری کلیک کنید

   drtahghigh@gmail.com tel:  09104603123

  ثبت سفارش  از طریق تلگرام

  چارچوب انجام پایان نامه بشکل زیر می باشد

  • انتخاب موضوع (با هماهنگی استاد)
  • تدوین مقدمات پایان نامه (پروپوزال) شامل اهداف تحقیق، روش تحقیق، فرضیات، بیان مسئله.
  • تکمیل فصل اول
  • تدوین و تنظیم پرسشنامه
  • تدوین فصل دوم + توزیع پرسشنامه ها
  • تدوین فصل سوم و چهارم (مربوط به روش تحقیق ،آنالیز آماری و … )
  • تدوین فصل پنجم (خلاصه و نتیجه گیری)
  • برای انجام پایان نامه ارشد کلیک کنید.

   انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

   آگهی رایگان

   انجام پایان نامه مهندسی برق

   [۱] Kaynak

  [۲] Wilkinson

  [۳] Parzinger &Nath

  [۴] Brah & Tee

  [۵] Hasan & Kerr

  [۶] Praj

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.