ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  مدل کلی محاسبات ابر و مه | انجام پایان نامه IOT

  1. مدل کلی ابر-مه-IOT

  شکل ۱ یک چارچوب کلی برای ساختار انجام پایان نامه ابر-مه-IOT نشان می دهد که در این کار در نظر گرفته شده است. در این ساختار ۳ لایه وجود دارد : لایه ی ابزار که ابزار ارتباطی و کاربران نهایی در آن واقع شده اند ، لایه ی مه که گره های مه در آن لایه واقع شده است و لایه ی ابر جایی که سرورهای گسترده ی ابر در آن واقع شده اند . یک سرور ابر می تواند متشکل از واحد پردازش باشد مثل یک قفسه از سرورهای فیزیکی یا یک سرور با هسته های پردازش کننده ی چندگانه . در هر لایه ، گره های به حوزه هایی تقسیم می شوند که در ان ها فقط یک برنامه محاسبات ابر-مه-IOT اجرا شود .

  به عنوان مثال حوزه ای از گره های IOT( در یک کارخانه برای مثال) به رنگ سبز تیره نشان داده شده است و ان ها با یک گره از مه ارتباط برقرار می کنند و با هم برنامه اجرا می کنند . یک حوزه از گره ی IOT می تواند شامل مواردی در یک خانه ی هوشمند ، سنسورهای دما در یک کارخانه و یا سنسورهای رطوبت خاک در یک مزرعه باشند که همه چیز در مجاورت ان به عنوان یک حوزه در نظر گرفته می شود .به طور معمول گره ی مه در یک حوزه به طور نسبی نزدیک به یکدیگر واقع می شوند . به عنوان مثال در یک کد پستی یا در سطوح یک ساختمان . هر حوزه از گره ی مه با مجموعه ای از سرورهای ابر تنها برای یک برنامه ارتباط برقرار می کنند . ما هیچ محدودیتی در توپولوژی ایجاد نخواهیم کرد ( هر توپولوژی مجاز است ) بجز در این ساختار لایه لایه و منطقی ، به این دلیل که مدل آسان ارائه دهیم .

  روش اصلی که در آن گره های IOT و گره های ابر و گره های مه عمل کنند و با هم در تعامل باشند به شرح زیر است : گره های IOT  می توانند درخواست ها را به صورت محلی پردازش کنند ، آن را به گره ی مه یا گره ی ابری بفرستند ؛ گره های مه می توانند درخواست ها را پردازش کنند و درخواست ها را به گره های دیگر مه در همان دامنه ارسال کنند و یا اینکه درخواست ها را به ابر بفرستند ، گره های ابری درخواست ها را پردازش می کنند و پاسخ آن ها را به گره های IOT  بازپس می فرستند . در این کار ، هدف به حداقل رساندن تاخیر سرویس در چارچوب پایان نامه پیشنهادی بر پایه ی محاسبات مه است. لایه ی مه بین ابر و دستگاه IOT قرار دارد به نحوی که می تواند اکثریت درخواست های سرویس IOT را مدیریت کند تا تاخیر در سرویس را کاهش دهد.

   

  شکل 1. چارچوب کلی برای معماری اینترنت اشیا – مه – ابر. هر لایه به حوزه هایی تقسیم شده که در آنها یک برنامه واحد پیاده سازی شده است.

   

  تعریف۱. تاخیر سرویس برای یک گره ی IOT زمان مورد نیاز برای اجرای درخواست است به عنوان مثال فاصله ی زمانی بین لحظه ای که یک گره ی IOT یک درخواست سرویس ارسال می کند و زمانی که پاسخ آن درخواست را دریافت می کند .

  ما ابتدا روش به حداقل رساندن تاخیر را در بخش بعدی تعریف می کنیم سپس تاخیر سرویس IOT را برای ارزیابی روش به صورت تحلیلی فرموله می کنیم.

Comments

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website