ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  اطلاعات مهم برای سرمایه گذارن: سود ناخالص یا درآمد های اصلی؟

  مدیریت درآمد، تصویری از شرایط اقتصادی شرکت را ارائه می دهد که متفاوت از تصویر حقیقی است. ادبیات پیشین بر سه مکانیسم مدیریت درآمد تمرکز داشته اند که شامل مدیریت اقلام تعهدی[1] (هیلی، 1985؛ جونز، 1991؛ مک نیکولز و ویلسون، 1988)، مدیریت فعالیت های حقیقی (بوشی، 1998؛ دیشو و اسلوان، 1991؛ گانی، 2010؛ رویشودهری، 2006) و تغییر طبقه بندی (فان و همکاران، 2010؛ ها و همکاران، 2011؛ مکوای، 2006).

  کلمات کلیدی: سود ناخالص، تغییر طبقه بندی، دستکاری و تغییر طبقه بندی اطلاعات سود، هزینه های عملیاتی، تحقیق و توسعه، SG&A

  مدیریت اقلام تعهدی شامل افزایش درامد های دوره های کنونی به قیمت درآمد های آتی توسط افزایش سرعت درآمد ها یا کاهش سرعت مخارج می شود. مدیریت فعالیت های حقیقی، دستکاری های فعالیت های اقتصادی همچون تولید مازاد موجودی کالا[2] یا کاهش هزینه های اختیاری[3] را در بر می گیرد. تغییر طبقه بندی شامل طبقه بندی اختیاری و نادرست اقلام صورت سود و زیان به منظور متورم نمودن زیرانباشه ها (درآمد های ناخالص یا اصلی) با ثابت نگاه داشتن انباشه ها (درآمد های خالص) می شود.

  ادبیات تغییر طبقه بندی تمرکز ویژه ی خود را بر تغییر از مخارج اصلی به اقلام ویزه ای معطوف نموده است تا با متورم نمودن درامد های اصلی، درآمد های GAAP را ثابت نگاه دارد. یافته های مکوای (2006) نشان می هد که مدیران، به منظور متورم نمودن درآمد های اصلی، مخارج عملیاتی را به اقلام ویژه ی کاهش دهنده ی درآمد  تغییر می دهند. اما، یافته های وی حاکی از آن است که سرمایه گذاران قادر به درک تاثیر چنین تغییری نیستند.

  یافته های الفونسو، چنگ، و پان (2015) با تایید مباحثه ی مک وای، نشان می دهند که بازار درآمد های اصلی شرکت های دست داشته در این تغییر را بیش از حد قیمت گذاری می کند.

  همچنین، احتمال می رود که مدیران مخارج عملیاتی را به عملیات های متوقف شده ای از کاهش درآمد (بارا، لین، و اسباراگلیا، 2010)، و میان بخش هایی درون شرکت تغییر دهند (لایل، توماس، و وینتربوتام، 2014). مشاهدات فان و همکاران (2010) نشان می دهد که تغییر در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم محتمل تر است. علاوه بر آن، پژوهش انجام پایان نامه موجود (ابرناتی و همکاران، 2014؛ فان و همکاران، 2010) بیان می کند که مدیران از تغییر طبقه بندی به عنوان جایگزینی برای مدیریت درآمد های تعهدی و مدیریت درآمد های حقیقی بهره می برند. همچنین، تغییر طبقه بندی در کشورها با حراست ضعیف از سرمایه گذاران رایج تر گزارش شده است (بن و همکاران، 2013).

  این رفتار منفعت طلبانه­ ی مدیران هماهنگ با  این یافته است که قرار دادن سرفصل اقلام اصلی در صورت سود و زیان برای سرمایه گذاران از اهیمت بالایی برخوردار بوده و بر ارزش گذاری سهام تاثیر می گذارد (بارتو و موهانرام، 2014). اما، تا آن جا که می دانیم، هیچ مطالعه ای تا به اکنون دستکاری سود های ناخالص را توسط تغییر بهای کالاهای به فروش رفته (COGS) به مخارج عملیاتی با ثابت نگاه داشتن درآمد های اصلی مورد ارزیابی قرار نداده است.

  سود های ناخالص به عنوان اختلاف میان فروش و بهای کالاهای به فروش رفته محاسبه می گردد. این مهم، نزدیک ترین عنصر به سرفصل اقلام اصلی[4] به فروش است، که سودآوری شرکت را نشان می دهد. سودهای ناخالص بخش معمی از درآمد عملیاتی یا پایدار تجارت را تشکیل داده و تحت تاثیر فراوانی و گستردگی اقلام غیرمترقبه[5] یا غیرتکراری و پایدار قرار نمی گیرد. این مهم، به طور مستقیم اثربخشی عملیات های شرکت (گیروکس، 2004)، و رابطه ی میان قیمت های داده و ستاده[6] را نشان می دهد. تحلیل گران، کاهش در سود ناخالص را نامطلوب ارزیابی می کنند (گراهام و داد، 1934). همچنین، سود ناخالص میزان اثربخشی سیاست های قیمت گذاری و توابع خرید را نشان می دهد (ویگاند و همکاران، 2005). علی رغم اهمیت آن به عنوان نشانگر عملکرد، پژوهش ها در رابطه با دستکاری آن بسیار ناچیز به نظر می رسد.

  یکی از مسائل مهم این است که اگر مدیران از بهای کالاهای به فروش رفته به سایر مخارج عملیاتی تغییر جهت دهند، آیا سرمایه گذاران ارقام اول را کم ارزش تر در نظر می گیرند؟

  مکوای (2006) نشان می دهد که بر اساس مفهوم شماره ی 5 حسابداری FASB، هر قلم در صورت های سود و زیان، اطلاعات متمایزی را به صورت منفرد یا به عنوان بخشی از گروهی از اقلام فراهم می آورد، که بر اساس مشخصه های مشابه ای گروه بندی شده اند. جالب تر آن که، سرمایه گذاران متمایل به شناسایی تمایز میان سرفصل های اقلام اصلی بوده و بر همین اساس، اهمیت نسبی متفاوتی را به سرفصل های اقلام اصلی مختلف در صورت های سود و زیان منتسب می کنند (برادشا، اسوان، 2002؛ دیویس، 2002؛ الیوت و شاو، 1988؛ فرفیلد، سوینی، و یان، 1996؛ فرانسیس، مایدو، و اسپارک، 1999؛ لیپ، 1986).

  السان و پنمان (1992) این دیدگاه را برای پیش بینی بازده در کوتاه مدت تایید می کنند. علاوه بر این، بر حسب پایداری اقلام، هر چه بیشتر به فروش ثبت شده در صورت سود و زیان نزدیک تر باشد، پایداری و ثبات آن نیز بیشتر خواهد بود (فرفیلد و همکاران، 1996؛ لیپ، 1986). همچنین، لو و تیاگاراژان (1993) بیان می کنند که سود ناخالص نسبت به درآمد های خالص دارای محتوی اطلاعاتی بیشتری با توجه به پایداری درآمد ها و ارزش شرکت هستند. در حالی که یافته های اباربانل و بوشی (1997) و او و پنمان (1989) نشان می دهد که سود ناخالص و درآمد های یک سال جلوتر ارتباط معنی داری با یکدیگر دارند. یافته های پژوهشگر دوم حاکی از آن است که هیچ رابطه ای میان هزینه های فروش، عمومی و اداری (SG&A) و درآمد های یک سال جلوتر وجود ندارد.

  بنابراین، می توان متوجه شد که سود ناخالص نه تنها اطلاعات مربوط و متمایزی را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد، بلکه در مقایسه با درآمد های اصلی، به دلیل مجاورت نزدیک تر به فروش، پایدارتر نیز هستد. علاوه بر این، همانطور که در بالا اشاره شد، این مهم با توجه به پایداری، پیش بینی درآمد های کوتاه مدت و به عنوان سنجشی از ارزش شرکت، حاوی اطلاعات مفید بسیاری است. از این رو، می توان گفت که مدیریت از انگیزه ی کافی برای دستکاری ارقام سود ناخالص برخوردار است.

  نمونه های داستان گونه ای مبنی بر تایید ادعای ما وجود دارند. اولین نمونه متعلق به شرکت تصویرنگاری فیشر است که بر طبق ادعای کمیته ی بورس اوراق بهادار، ارقام سود ناخالص خود را در سال های 2000 و 2001 مورد دستکاری قرار داده است. به همین ترتیب، صنعت های DHB[7] نیز به طور مخفیانه ارقام سود های ناخالص و درامدهای خالص خود در بایگانی و انتشار درآمد های خود در بین سال های 2003 تا 2005 دستکاری نموده اند {3}. شرکت گروه تکنولوژی OCZ[8] نیز متهم به دستکاری ارقام سود ناخالص خود میان سال های 2010 تا 2012 شده بود {4}.

   

  [1] Accruals Management

  [2] inventory

  [3] discretionary spending

  [4] line item

  [5] Extraordinary items

  [6] input and output prices

  [7] DHB Industries

  [8] OCZ Technology Group Inc.

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.