ثبت سفارش تلگرامی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 drtahqiq  آموزش انجام پایان نامه موسسه چاپ مقاله 

 •  

  آموزش روش dematel فازی و آموزش روش anp فازی همراه با توضیح مدل و پرسشنامه

  آموزش روش dematel فازی و آموزش روش anp فازی همراه با توضیح مدل و پرسشنامه

  آموزش روش dematel فازی و آموزش روش anp فازی همراه با توضیح مدل و نمونه پرسشنامه  روش های تصمیم گیری های چند  معیاره : چیست و چگونه؟

  آموزش روش ترکیبی تکنیک های دیمتل DEMATEL فازی و ANP فازی برای مساله همراه بانک ؛ در فایل حاضر ضمن تعریف و شناسایی معیارهای مناسب برای مساله کیفیت همراه بانک؛ برای تجزیه و تحلیل داده­ها و کسب نتایج مورد انتظار از روش [1]F. DEMATEL برای تعیین روابط و چگونگی تاثیر معیارها بر یکدیگر و از روش F. ANP[2]  با در نظر گرفتن ارتباط درونی مشخص شده توسط روش F. DEMATEL بین معیارها برای اولویت­بندی معیارها استفاده می­شود 

  روش های اشاره شده از مهمترین روش های MCDM فازی هستند

  در این فایل به خوبی ادغام تکنیک های دیمتل فازی و ANP فازی توضیح داده شده است. این فایل WORD حاوی 23 صفحه توضیح کامل در رابطه با تکنیک روش ANP و DEMATEL بشکل فازی برای مساله همراه بانک است. این فایل شما را برای تحلیل فصل چهارم پایان نامه یاری خواهد کرد. تحلیل ترکیبی دیمتل فازی و ANP فازی در یک فایل WORD استثنایی.

   

  سرفصل مطالب:

  1- مقدمه

  2- شناسایی و الویت­بندی عوامل کیفیت همراه بانک  ملت با رویکرد تلفیقی ANP و DEMATELفازی

  3- یافته­ های تکنیک دیمتل فازی

  1-3. تعیین روابط علت و معلولی بین عوامل اصلی موثر بر کیفیت همراه بانک با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی

  2-3. تعیین روابط علت و معلولی بین زیر معیارهای عوامل اصلی با استفاده از تکنیکDEMATEL فازی

   3-3. تعیین روابط علت و معلولی میان زیرمعیارها با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی

  4.  به دست آوردن بردار ویژه عوامل اصلی نسبت به هدف و عوامل فرعی نسبت به عوامل اصلی با استفاده از ANP فازی

  5.  پرسشنامه­ های مقایسه زوجی

  6. مراحل به­دست آوردن وزن مولفه ­ها با تحلیل شبکه­ ای فازی

  7.  ترکیب ANP و DEMATEL برای رتبه بندی فاکتورها و تعیین وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها نسبت به هدف

   

   

  مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان
  نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

   

   

  1. Fuzzy Decision Making Trial And Evaluation
  2. Fuzzy Analytical Network Process
   

Comments

 • (no comments)

Post Comments

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.